จ.ตรัง ระดมทีมงานผลิตข่าว ป้อนข่าวทุสื่อ เร่งประชาสัมพันธ์ "ตรงเกมส์

จ.ตรัง ระดมทีมงานผลิตข่าว ป้อนข่าวทุสื่อ เร่งประชาสัมพันธ์ "ตรงเกมส์

จังหวัดตรัง ระดมทีมงานผลิตข่าว ป้อนข่าวทุกสื่อทุกระดับ ทั่วประเทศ เพื่อเร่งประชาสัมพันธ์ "ตรังเกมส์ อย่างมีขั้นตอน สอดคล้องและต่อเนื่อง นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดตรังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ตรังเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 28 "ศรีตรังเกมส์ เป็นโอกาสที่ดีของชาวตรังทุกภาคส่วนที่จะได้แสดงออกถึงความร่วมมือในการจัดการแข่งขันและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศให้เกิดความประทับใจมากที่สุด ดังนั้นการทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สอดคล้องต่อเนื่อง จึงถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จึงมีการบริหารจัดการข้อมูลการประชาสัมพันธ์ อย่างมีขั้นตอน ครบถ้วนทุกมิติ สอดคล้อง เพื่อป้อนช่องทางการสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนทุกระดับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานสร้างเครือข่ายสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จังหวัด ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ดึงสื่อมวลชน มามีส่วนร่วมกับทางราชการ โดยเราได้เชิญตัวแทนสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งด้านโทรทัศน์, วิทยุ หนังสือพิมพ์ และเวปไซต์ จำนวน 12 คน มีหน้าที่ในการกำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้สอดคล้อง ต่อเนื่อง ตรงประเด็น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะทำชุดดังกล่าว ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กีฬาแห่งชาติ ช่วง 60 วันที่เหลือ โดยกำหนด ประเด็นการประชาสัมพันธ์ เป็น 9 ประเด็น 9 ช่วงๆ ละ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม จนถึงการแข่งขัน ซึ่งแต่ละช่วงจะนำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วนครอบคลุมทุกมิติ มีผู้รับผิดชอบผลิตข่าวและบทความ ในรูปแบบสื่อสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการของสื่อมวลชน เพื่อป้อนช่องทางสื่อมวลชน ประกอบด้วย สวท.ตรัง รับผิดชอบข่าววิทยุ, สทท.11 ตรัง รับผิดชอบข่าวโทรทัศน์, นสพ.รักษ์ตรัง รับผิดชอบข่าวสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ trangzone.com เป็นผู้รับผิดชอบข่าวสารสนเทศ

Advertisement Replay Ad

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์