ทอยแก่นสมใจบิ๊กตำรวจนั่งนายก

ทอยแก่นสมใจบิ๊กตำรวจนั่งนายก

''พล.ต.ท.สมยศ''นอนมาไร้คู่แข่ง

นายพงษ์ศักดิ์ พิชิตนภากุล อุปนายกสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อวันที่ 21 ก.พ. โดยมีวาระสำคัญ คือ การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ หลังจากคณะกรรมการบริหารชุดเก่า ที่มีนายสมพันธ์ จารุมิลินท เป็นนายกสมาคมฯ ได้หมดวาระลง โดยมีสโมสรสมาชิก ที่มีสิทธิออกเสียงรวมทั้งสิ้น 164 คน เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง

สำหรับวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่นั้น ที่ประชุมได้ให้สมาชิกเสนอชื่อตัวบุคคลที่จะมาเป็นนายกสมาคมฯ โดยนายชาญชัย ศรีรัตนชาญชัย สมาชิกชมรม 35 โบว์ ได้เสนอชื่อของ พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ ซึ่งสมาชิกยกมือสนับสนุนอย่างท่วมท้นโดยใช้เวลาแค่ 3 นาที เท่านั้น ทำให้ พล.ต.ท.สมยศ เป็นนายกสมาคมโบว์ลิ่งฯ คนใหม่ทันที โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ระหว่างปี 2553-2555 อย่างไรก็ตาม ทาง พล.ต.ท.สมยศ ติดภารกิจเดินทางไปราชการที่หลวงพระบาง สปป.ลาว แต่ได้ส่งจดหมายเสนอแนวทางนโยบายการทำงานให้สโมสรสมาชิกได้รับทราบทั้งหมด 12 ข้อ ดงนี้ 1.จะให้การสนับสนุนนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในเวทีระดับโลก, 2.สร้างพื้นฐานและให้ความรู้แก่นักกีฬาเยาวชนทุกระดับ เพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ไว้เสริมนักกีฬารุ่นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง, 3.จัดหาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาฝึกสอนให้นักกีฬาอย่างจริงจัง เพื่อให้ ได้รับความรู้ ความชำนาญและเกิดทักษะในการเล่นและการแข่งขันอย่างมีประสิทธิ ภาพ, 4.ฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ฝึกสอนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้สามารถถ่ายทอดแก่นักกีฬาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ, 5.ส่งเสริมให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนรักษาและปฏิบัติตามระเบียบวินัยสากลอย่างเคร่งครัด, 6.สร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ สมาชิกประเภทชมรมและสมาชิกประเภทตลอดชีพ โดยการติดต่อสื่อสารและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันตามความเหมาะสม

7.นำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมและการเตรียมทีม, 8.เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาท ตลอดจนระเบียบวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ให้กับประชาชนทั่วไป ได้รับทราบอย่างกว้างขวางและเกิดความนิยมในกีฬาโบว์ลิ่งเพิ่มมากขึ้น, 9.จัดให้มีระบบการแพร่ภาพ การถ่ายทอดสดการแข่งขันสู่สาธารณะอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างกระแสกีฬาโบว์ลิ่งและกระตุ้นผู้ชมให้อยู่ในวงจรกีฬาโบว์ลิ่ง อย่างต่อเนื่อง, 10.ส่งเสริมกีฬาโบว์ลิ่งเพื่อเป็นกีฬาอาชีพ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน, 11.พัฒนานักกีฬาก้าวเข้าสู่ระดับแชมป์โลก และ 12.มียุทธศาสตร์การพัฒนานักกีฬาในระยะสั้น, ระยะยาว โดยมีการควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างมีระบบ

ส่วนแผนงานของสมาคมฯ ในปี 2553 นั้น เป้าหมายหลักอยู่ที่การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 กวางโจวเกมส์ ที่นครกวางโจว ประเทศจีน โดยวางเป้าไว้ที่ต้องคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่ง จากทีมชาย ให้ได้ ส่วนงบดุลสมาคมฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 สมาคมฯ มีรายรับ 17,773,121 บาท, รายจ่าย 17,125,534 บาท สรุปรายรับต่ำกว่ารายจ่าย 647,587 บาท.

Advertisement Replay Ad

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์