ข่าวบริการ ภาค 12.00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

ข่าวบริการ ภาค 12.00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์กรยุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อการลดภัยพิบัติ ประกวดภาพวาดระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2553 หัวข้อเมืองของฉันปลอดภัยจากภัยพิบัติ ผู้ชนะเลิศระดับภูมิภาค รับรางวัลเงินสด 1,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเยาวชนของประเทศอาเซียน อายุระหว่าง 8-12 ปี ดูรายละเอียดที่www.disaster.go.th และส่งผลงานภายในวันที่ 16 กรกฎาคม ธนาคารแห่งประเทศไทยประกวดบทความทางเศรษฐกิจ ในโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2553 ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่เกียรติยศ ดูรายละเอียดที่ www.eco.ru.ac.th และ www.bot.or.th หรือสอบถามโทร 0-2310-8000 ต่อ 4517 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 กรกฎาคม กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยอายุ 18-25 ปี ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 65 ระหว่างวันที่ 2-23 ตุลาคม ที่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ดูข้อมูลการรับสมัครจาก www.mfa.go.th หัวข้อประกาศกระทรวงฯ เรื่องรับสมัครเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมเป็นองค์ประกอบผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 65 หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 มิถุนายน คณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0-2273-9020 ต่อ 3204 - 5 หรือดูรายละเอียดที่ www.mof.go.th คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี หรือชีวเคมี สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ยื่นใบสมัครที่งานธุรการและบริหารบุคคล ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในหรือวันที่ 10 มิถุนายน โทร 0-5394-4412 ดูรายละเอียดที่ http:www.dent.cmu.ac.th มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 7 มิถุนายน ที่สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-2649-5000 ต่อ 5517 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือพยาบาลศาสตร์ หรือพยาบาลและผดุงครรภ์ มีใบอนุญาตประกอบวิชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1 หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครที่งานบุคคล ห้อง 3203 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2849-7103-6 สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาส 60 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริจาคที่กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ภายในวันนี้ ( 31 พฤษภาคม ) มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อนแห่งเอเชีย เนื่องในโอกาสที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ครบรอบ 50 ปี เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยด้านโรคเขตร้อนอย่างครบวงจร จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับอาคารราชนครินทร์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 254-2-07499-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน สอบถามโทร 0-2306-9115 คณะกรรมการกองทุนภัตตาหารเพล ภิกษุ-สามเณร หน่วยวิทยบริการวัดท่านา อำเภอเมือง จังหวัดตาก ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่ประสงค์ทำบุญเนื่องในวันมงคลต่างๆ รับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่ภิกษุ สามเณร แจ้งความประสงค์ที่พระครูโกวิทบุญเขต หรือกรรมการกองทุนฯ โทร 08-9439-6328 หรือ 0-2954-2783 และโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาตาก ชื่อบัญชีกองทุนภัตตาหารเพล ภิกษุ-สามเณร หน่วยวิทยบริการวัดท่านา เลขที่บัญชี 603-0-35823-5 พร้อมส่งใบนำฝากทางโทรสาร 0-2954-2784 เพื่อรับใบอนุโมทนาและของที่ระลึก สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย รับบริจาคอุปกรณ์ทั้งของใหม่และของที่ใช้แล้ว เพื่อใช้ในการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ของคนพิการ ได้แก่ เครื่องยนต์ขนาดเล็ก โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ดูรายละเอียดที่ www.aud.or.th หรือสอบถามโทร 0-2705-4458 และ 08-1712-4276

Advertisement Replay Ad

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์